Corona Virus

  •  Wij zijn weer geopend voor reguliere patiëntenzorg. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan wij met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Hieronder is een verkorte versie van de vragenlijst, het is verplicht voor iedere afspraak de volledige vragenlijst in te vullen. Als u daarom op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren.
  • Wij vragen u dringend  voor iedere behandeling onderstaand formulier in te vullen.
  • Indien op 1 van deze vragen het antwoord ’ja’ is, stel dan indien mogelijk de afspraak uit. Is de behandeling niet uit te stellen? Neem contact met ons op. Let op: veel afspraken zullen gewijzigd zijn vanwege de noodzaak tot (ruimere) planning.
  • Graag uw aandacht voor onderstaande mailing die u kunt downloaden betreft onze corona maatregelen:

Corona vragenlijst

Achternaam*

Initialen

Geboortedatum*

Heeft u nu corona?

Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?

Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?

Heeft u een of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheidsklachten of koorts, meer dan 37c ?

Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?

Bent u in thuisisolatie?

Woont u in een verpleegtehuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

[Algemene gezondheidsvragenlijst-940]

Is er de afgelopen maanden iets aan uw gezondheid veranderd?

Zo ja, wat?

Bent u ergens allergisch voor?

Zo ja, waarvoor?

Heeft u ooit een hartaanval gehad?

Zo ja, wanneer?

Heeft u last van hartkloppingen?

Wordt u voor hoge bloeddruk behandeld?

Heeft u pijn op de borst bij inspanning?

Wordt u kortademig als u plat op bed ligt?

Heeft u Heeft u een hartklepgebrek of een kunsthartklep?

Heeft u een aangeboren hartafwijking?

Heeft u wel eens een endocarditis meegemaakt?

Heeft u een pacemaker( of ICD) of neurostimulator?

Bent u ooit flauwgevallen bij een tandheelkundige of medische behandeling?

Heeft u epilepsie, vallende ziekte?

Heeft u wel eens een hersenbloeding of beroerte (TIA) gehad?

Heeft u last van longklachten zoals astma, bronchitis of chronische hoest?

Heeft u suikerziekte?

Heeft u bloedarmoede?

Heeft u wel eens langdurige bloedingen gehad na het trekken van tanden/kiezen of na een operatie?

Heeft u hepatitis, geelzucht if andere leverziekten gehad?

Heeft u een nierziekte?

Heeft u reuma en/of chronische gewrichtsklachten?

Bent u bestraald vanwege een tumor in hoofd of hals?

Rookt u?

Zo ja, hoeveel per dag?

Vrouwen: bent u zwanger?

Vrouwen: geeft u borstvoeding?

Heeft u een ziekte waar niet naar gevraagd is?

Zo ja, welke?

Heeft u in het verleden een geneesmiddel gebruikt tegen o.a. botontkalking ( een bisfosfonaat of denosumab)

Gebruikt u medicijnen?

Zo ja, welke?

Klik hieronder voor meer info over uw tandartsbezoek en het corona virus

https://www.allesoverhetgebit.nl/nieuws/coronavirus-heb-je-een-afspraak-bij-de-tandarts/

Call Now ButtonBel Mondzorg Huizen