Tarieven

Klik hier voor de  prestaties, codes en tarieven voor 2019 vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit*.

*De informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Mondzorg Huizen is  niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

Factuur + Betalingsvoorwaarden

Wij hebben geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Wij streven ernaar om de declaratie zoveel mogelijk digitaal naar uw zorgverzekeraar te sturen. Wellicht vergoed uw verzekeraar de rekening of een deel daarvan. U ontvangt dan van ons de restnota. Indien u niet verzekerd bent ontvangt u van ons de volledige nota.

Op de betalingen in onze praktijk zijn de betalingsvoorwaarden van de KNMT van toepassing. Om deze in te zien klikt u op de volgende link: knmt_betalingsvoorwaarden

Bel Mondzorg Huizen