Tarieven

Klik hier voor de  prestaties, codes en tarieven voor 2018 vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit*.

*De informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Mondzorg Huizen is  niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

Betalingen

Het versturen van de rekeningen en de administratieve verwerking van betalingen hebben wij uitbesteed aan infomedics. Voor alle nota’s die u ontvangt, gelden de betalingsvoorwaarden van infomedics. Deze kunt u inzien in de wachtkamer of online bekijken. Heeft u vragen over uw rekening, neemt u dan contact op met infomedics via 0900 – 77 77 771.

Bel Mondzorg Huizen