Tarieven

Klik hier voor de  prestaties, codes en tarieven voor 2023 vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit*.

*De informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Mondzorg Huizen is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

Factuur + Betalingsvoorwaarden

Na een tandheelkundige behandeling volgt een rekening, dat is logisch. Het hangt van uw tandartsverzekering af welk deel u wel, en welk deel u niet kunt declareren bij uw zorgverzekering. Maar hoe gaat dat nu precies in zijn werk? En waar moet u allemaal rekening mee houden? Dat leggen we u hierbij uit.

Na de tandartsbehandeling.

De tandarts verwerkt de behandeling in zijn administratie waarna er een nota gemaakt wordt. Deze wordt vervolgens automatisch ingestuurd naar uw verzekeraar. Die controleert de nota en bepaalt wat er voor een vergoeding in aanmerking komt.
Komt de nota geheel voor een vergoeding in aanmerking? Dan hoort u daar niets van. Het kan ook zijn dat uw nota maar gedeeltelijk of helemaal niet voor een vergoeding in aanmerking komt. Als dat zo is, krijgt u voor het bedrag wat u nog moet betalen een nota toegestuurd.

Wanneer uw emailadres bij de tandarts bekend is, krijgt u de nota digitaal toegestuurd. Anders krijgt u deze per post. Wat uw tandarts tijdens de behandeling precies gedaan heeft, kunt u op de nota teruglezen. Wilt u weten wat de diverse codes op de nota betekenen? Kijk dan op www.alles-over-het-gebit.nl

Betalen

Als u een nota gekregen heeft, is het belangrijk deze op tijd te betalen. U kunt het bedrag via de Ideal link aan ons overmaken. U betaalt hiervoor €0,50 aan kosten. Betaalt u de nota niet op tijd? Dan krijgt u een betalingsherinnering. Wanneer uw betaling daarna nog niet is ontvangen, krijgt u een 2de herinnering. Bij niet tijdig betalen wordt de rekening overgedragen aan het incassobureau. Alle kosten die daarbij ontstaan, komen voor uw rekening.

Heeft u vragen over de facturering, herinnering en/of betalingen, dan kunt u contact opnemen. Wij zijn hiervoor bereikbaar op nummer 035-8200957 of via e-mail: info@mondzorghuizen.nl

Op de betalingen in onze praktijk zijn de betalingsvoorwaarden van de KNMT van toepassing. Om deze in te zien klikt u op de volgende link: knmt_betalingsvoorwaarden

Niet tijdig annuleren van afspraken

Graag willen wij u op de hoogte brengen van ons annuleringsbeleid.

U kunt uw afspraak tot 48 uur van tevoren kosteloos annuleren of wijzigen. Doet u dit niet of vergeet u de afspraak dan kunnen er kosten in rekening gebracht worden.

 Indien dit de eerste keer gebeurt,  dan hanteren wij de volgende tarieven:

 Functie

Tarief

Preventie en mondhygiëniste

6 euro per 5 minuten

Tandarts

17,50 euro per 10 minuten

Komt het een  2e keer voor dat u een afspraak niet of niet tijdig annuleert, dan kan het volledige bedrag van de behandeling in rekening gebracht worden.

Gebeurt het in 2 jaar tijd een 3e keer, dan wordt het volledige bedrag in rekening gebracht en zullen wij geen nieuwe afspraken meer met u maken. Uiteraard hopen wij dat het niet zover hoeft te komen.

<Filosofie & Missie 

 

Call Now ButtonBel Mondzorg Huizen