Tarieven

Klik hier voor de  prestaties, codes en tarieven voor 2021 vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit*.

*De informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Mondzorg Huizen is  niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

Factuur + Betalingsvoorwaarden

Na een tandheelkundige behandeling volgt een rekening, dat is logisch. Het hangt van uw tandartsverzekering af welk deel u wel, en welk deel u niet kunt declareren bij uw zorgverzekering. Maar hoe gaat dat nu precies in zijn werk? En waar moet u allemaal rekening mee houden? Dat leggen we u hierbij uit.

Na de tandartsbehandeling.

De tandarts verwerkt de behandeling in zijn administratie waarna er een nota gemaakt wordt. Deze wordt vervolgens automatisch ingestuurd naar uw verzekeraar. Die controleert de nota en bepaalt wat er voor een vergoeding in aanmerking komt.
Komt de nota geheel voor een vergoeding in aanmerking? Dan hoort u daar niets van. Het kan ook zijn dat uw nota maar gedeeltelijk of helemaal niet voor een vergoeding in aanmerking komt. Als dat zo is, krijgt u voor het bedrag wat u nog moet betalen een nota toegestuurd.

Wanneer uw emailadres bij de tandarts bekend is, krijgt u de nota digitaal toegestuurd. Anders krijgt u deze per post. Wat uw tandarts tijdens de behandeling precies gedaan heeft, kunt u op de nota teruglezen. Wilt u weten wat de diverse codes op de nota betekenen? Kijk dan op www.alles-over-het-gebit.nl

Betalen

Als u een nota gekregen heeft, is het belangrijk deze op tijd te betalen. U kunt het bedrag via de Ideal link aan ons overmaken. U betaalt hiervoor €0,50 aan kosten. Betaalt u de nota niet op tijd? Dan krijgt u een betalingsherinnering. Wanneer uw betaling daarna nog niet is ontvangen, krijgt u een 2de herinnering. Bij niet tijdig betalen wordt de rekening overgedragen aan het incassobureau. Alle kosten die daarbij ontstaan, komen voor uw rekening.

Heeft u vragen over de facturering, herinnering en/of betalingen, dan kunt u contact opnemen. Wij zijn hiervoor bereikbaar op nummer 035-8200957 of via e-mail: yvette@mondzorghuizen.nl

Op de betalingen in onze praktijk zijn de betalingsvoorwaarden van de KNMT van toepassing. Om deze in te zien klikt u op de volgende link: knmt_betalingsvoorwaarden

Niet tijdig annuleren van afspraken

Indien u niet op uw gemaakte afspraak verschijnt of te laat (binnen 24 uur) de afspraak annuleert, dan zullen er kosten aan verbonden zijn aan de zogeheten ‘no-show’.

Bij de 1e keer ‘no-show’ zullen wij geen kosten in rekening brengen.

Bij de 2e keer ‘no-show’ hanteren wij de volgende tarieven:

Functie Tarief
Preventie 6 euro per 5 minuten
Mondhygiëne 6 euro per 5 minuten
Tandarts 17,50 euro per 10 minuten
Tarieven die gelden bij een 2e keer ‘no-show’

Bij de 3e keer ‘no-show’ zullen wij de volgende tarieven hanteren:

Functie Tarief
Preventie Volledig bedrag
Mondhygiëne Volledig bedrag
Tandarts Volledig bedrag
Tarieven die gelden bij een 3e keer ‘no-show’

Mag de tandarts, mondhygiënist of orthodontist een bedrag in rekening brengen als ik mijn afspraak vergeten ben?

De tandarts, mondhygiënist of orthodontist mag een zogenaamd ‘no-show’ tarief in rekening brengen als u niet komt opdagen bij de gemaakte afspraak. Hij of zij mag alleen een ‘no-show’ tarief in rekening brengen als de praktijk u hierover van te voren heeft geïnformeerd. Dit kan bijvoorbeeld via informatie in de wachtkamer of via de website. De praktijk moet helder maken dat de zorgverzekeraar dit tarief niet zal vergoeden. Een ‘no-show’ tarief wordt dus altijd direct bij uzelf in rekening gebracht.

De Nederlandse Zorgautoriteit stelt geen maximumtarief op voor het ‘no-show’ tarief.  Uw tandarts, mondhygiënist of orthodontist bepaalt zelf een tarief voor de ingelaste tijd wanneer u niet komt opdagen.

<Filosofie & Missie 

 

Call Now ButtonBel Mondzorg Huizen